Skolens vision

Vi vil ud fra et helhedsorienteret menneskesyn skabe og udvikle et trygt og spændende ungdoms- og uddannelsesmiljø, der kan:

  • Gøre alle eleverne uddannelsesparate
  • Udvikle elevernes personlige, sociale samt faglige interesser
  • Samarbejde med det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne


Skolens dagligdag skal være kendetegnet ved en vekselvirkning mellem faglige forløb, temadage og perioder, hvor den enkelte afsøger og afprøver sine ønsker for at gøre sig parat til at vælge en ungdomsuddannelse.

Der skal ses på muligheder frem for begrænsninger for den enkelte. 

Respekten for den enkelte vises ved fællesskab, nærvær, empati, tillid, livsglæde, god omgangstone og ved at stille realistiske udfordringer op og have forventninger til hinanden. Der samles på succesoplevelser, og vi finder ud af, hvad den unge er god til.

AFDELINGSLEDER

Lis Boe-Hansen
Pædagogisk- og daglig ledelse

tlf. 88 43 74 19
Send en mail til Lis

SEKRETÆR

Mona Bargisen
Administration og økonomi

tlf. 88 43 74 15
Send en mail til Mona